Activiteiten Chr. Doude van Troostwijk

Zaterdag 5 oktober, 10u, ‘Genderdiversiteit: naar aanleiding van de column ‘Knieval voor de Geest der Onmiddellijkheid: het zondige ongeduld van de Nashville-predikanten‘ , Fries Leerhuis, Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ HEERENVEEN,

Maandag 21 oktober,  20u,  “Miskotte: Edda en Thora”, Olterterperkring, Vlaslaan 26, in Beetsterzwaag.

29 en 30 november 2019 ‘Alles in één: bestaansethiek en tolerantie bij Spinoza’, in het kader van de ‘Seminarium Sessies’, gehouden in Mennorode Apeldoornseweg 185 8075 RJ Elspeet

Juni 2020, Open College, VU, 10-12.30u en 13.30-15.30u,  “postmoderne vrijzinnigheid”, 3 bijeenkomsten. Precieze data en meer informatie volgt maart 2020..