Een pleidooi voor strategisch catastrofisme

Afgelopen voorjaar, op 21 maart, sprak Chris Doude van Troostwijk op het nationale symposium « Klimaat en Krijgsmacht ». De bijeenkomst was georganiseerd door de Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging binnen het Nederlandse Defensie-corps in samenwerking met PAX. De dag stond het voorzitterschap van Prof. Dr. Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging, religie en ethiek … Lees verder Een pleidooi voor strategisch catastrofisme

Symposium ‘De Stad in de Religie, Religies in de Stad’

Progamma vrijdag 24 januari  10h00 Opening en lezing Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor Vrijzinnige Theologie, Doopsgezind Seminarium (VU)  10h30 Inleiding in het denken van Jacques Ellul, Frédéric Rognon, Hoogleraar Godsdienstfilosofie, Straatburg - Bijdrage in het Frans, vertaling wordt verstrekt 11h00 Discussie 11h45 Jeruzalem vs Babylon, christelijke beelden van de stad, Stefan Paas, Hoogleraar Missiologie … Lees verder Symposium ‘De Stad in de Religie, Religies in de Stad’

De stad in de religie, de religies in de stad gesprekmiddag

Progamma donderdag 23 januari 12h15 Inloop en lunch 13h00 Welkom: Bijbelse profetie voor urbane individuen - Chris Doude van Troostwijk 13h20 Wie was Jacques Ellul? - Frédéric Rognon (Franstalig, Nederlandse vertaling wordt verstrekt op papier) 13h45 Interview-ronde I: Religieuze aanwezigheid en religieuze vluchtigheid in de Nederlandse stad - met Rikko Voorberg (PopUpKerk), Derk Stegeman, (Haagse … Lees verder De stad in de religie, de religies in de stad gesprekmiddag

Van buiten geloven

Spiritualiteit verkoopt als warme broodjes bij de HEMA. En tegelijk is onze tijd radicaal ontkerstend. Is dat een paradox? Niet echt, aldus hoogleraar Chris Doude van Troostwijk.  Of liever, alleen wanneer je het woord secularisatie opvat als ontkerkelijking en religieverlies. Maar secularisatie betekent meer. In de katholieke middeleeuwen stond het woord voor het werelds worden … Lees verder Van buiten geloven

Knieval voor de Geest der Onmiddellijkheid: het zondige ongeduld van de Nashville-predikanten

Zondig ongeduld Hoe Nashville-predikanten knielen voor de Geest der Onmiddellijkheid. De antwoorden op de vraag naar de rol van religie in de samenleving zijn niet te tellen. Niettemin tenderen ze naar één grondovertuiging. Godsdienst dient politieke en sociale bezonnenheid te bevorderen. Godsdienst dient te vertragen, uit te dagen tot reflectie, uit te nodigen tot zelfrelativering. … Lees verder Knieval voor de Geest der Onmiddellijkheid: het zondige ongeduld van de Nashville-predikanten