Personalia sprekers

 

Foto: Ramon Philippo
Chris Doude van Troostwijk

 

Chris Doude van Toostwijk (1962) is visiting professor op de leerstoel voor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium (VU), daarnaast werkt hij als hoogleraar filosofie aan de Luxembourg School of Religion & Society aan een onderzoeksproject over de filosofische ethiek van het geld.

 

Catherine Chalier (1947) is Emeritus-professor Filosofie in Nanterre.

Foto: B. Post
Catherine Chalier

Als directe leerlinge en medewerker van filosoof Emmanuel Levinas benadert zij teksten uit de joodse traditie op rigoureus filosofische wijze. Zo ontmaskert zij de veronderstelling dat rede en geloof niet samen gaan als een farce.

Haar oeuvre behandelt zeer gevarieerde thema als ecologie, vergeving, judaïsme, feminisme, spiritualiteit en zintuigelijke waarneming. Zij schreef voornamelijk in het Frans, met o.a werken als Judaï et altérité (1982), Sagess des sens (1995), en Mémoire et pardon (2018). In het Nederlands verscheen De aartsmoeders. Sarah, Rebekka, Leah, Rachel en Leah (1985).

 

Foto: Jörgen Caris
Christa Anbeek

Christa Anbeek (1961) is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit en doceerde tot 1 januari 2018 Levensfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek. Auteur van Overlevingskunst (2010)  Aan de heidenen overgeleverd (2013)  De berg van de ziel (2013) Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen en andere zaken van ultiem belang (2018).

 

Foto: Ramon Philipo
Iris Speckmann

Iris Speckmann (1978) medewerker aan het Doopsgezind Seminarium (VU), waar zij Chris Dode van Troostwijk assisteert als Visiting Professor Vrijzinnige Theologie. Werkt momenteel aan een proefschrift waarin ze de beleving van het doopsgezinde avondmaalsritueel  vergelijkt met die van en andere gemeenschapsmaaltijden in Amsterdam, onder begeleiding van Christa Anbeek en Fernando Enns.