Programma Wijs en Waarachtig

 

10h00 Inloop

10h30 Opening door Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium

10h40 Geloven tussen wijsheid en waarachtig: een introductie tot het werk van Catherine Chalier (Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor Vrijzinnige Theologie Doopsgezind seminarium, VU)

11h00 Wisdom and Sincerity Catherine Chalier (ENG)

11h40 Co-referaat: Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse theologie VU Sincerity, Wisdom and the Hermeneutics of vulnerability (ENG)

11h50 Co-referaat: Iris Speckmann, promovenda Doopsgezind seminarium How to form sincere communities of Wisdom in a Selfie-culture ? (ENG)

12h00 Response door Cathérine Chalier

12h30 LUNCHPAUZE

13h30 Workshop programma (NL)

Workshop 1) Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren – Petra Galama

Workshop 2) Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof – Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp

Workshop 3) Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven – Theo Witvliet

Workshop 4) Traditie, toekomst en vergeving – Judith van der Werf

Workshop 5) Hebben dieren een gelaat? Over ecologische wijsheid – Jan Jorrit Hasselaar

15h30 THEEPAUZE

15h45 Caleidoscoop der columnisten & Joodse wijsheid en christelijke vrijzinnigheid: in gesprek met Catherine Chalier (CDvT)

16h15 Sluiting

16.30 BORREL