Symposium Wijs en Waarachtig 7 dec 2018

Vrijdag 7 december vond het publiekssymposium Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele gemeenschapsvorming  plaats in de Doopsgezinde kerk van Haarlem. Een publiekssymposium met de Franse filosofe Catherine Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie.

Catherine Chalier (1947), een Franse filosofe en voormalige medewerkster van Emmanuel Levinas, verzorgde de hoofdlezing ‘Sincerity and Wisdom’ lezing-tekst (NL).
Christa Anbeek (Hoogleraar Remonstrants Seminarium) hield een coreferaat getiteld Sincerity, Wisdom and the Hermeneutics of Vulnerability en Iris Speckmann (promovenda Dg Seminarium) een responsie getiteld How to form sincere communities of wisdom in a selfie-culture?

’s Middags waren er verschillende workshops: Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren (Petra Galama),Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof  (Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp), Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven (Theo Witvliet), Traditie, toekomst en vergeving (Judith van der Werf), Hebben dieren een gelaat? Over ecologische wijsheid (Jan Jorrit Hasselaar)

Voorafgaande aan het symposium in Haarlem, gaf prof. Catherine Chalier op
6 december een Academische Lezing aan de VU, getiteld:

The Asymmetry of Love According to Levinas and Jewish Tradition.

Petruschka Schaafsma en Dirk-Martin Grube leverden responsies, Chris Doude van Troostwijk was dagvoorzitter en gastheer.

Flyer: The Asymmetry of Love Flyer

Dit evenement was een samenwerking tussen:

 

 

 

 

.