Age Kramer

Age Kramer (1954) werkte bij de IKON-TV, de Protestantse Kerk Amsterdam en het Zeister Zendingsgenootschap. Hij is nu pastoor in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Voor zijn proefschrift onderzoekt hij in hoeverre de fenomenologie van Michel Henry verrijkend kan zijn voor het begrip van de incarnatie. Henry ziet het leven dat zich in mensen incarneert … Lees verder Age Kramer