Visiting Professorship

Chris Doude van Troostwijk is als Visiting Professor Vrijzinnige Theologie verbonden aan het Doopsgezind Seminarium (VU, Amsterdam)

Als Visiting Professor geeft Doude van Troostwijk colleges aan de VU, en werkt aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken. 

In zijn onderzoek staat de vraag naar het verband tussen individuele ervaring en gemeenschapsvorming centraal. Doude van Troostwijk: ‘Vrijzinnigheid definieert zichzelf doorgaans als “niet-dogmatisch”. Mijn onderzoek en onderwijs beogen daarentegen te komen tot een affirmatieve definitie van het begrip. Vrijzinnigheid mag dan “niet-dogmatisch” zijn, maar wat is het dan eigenlijk wel?’

Lezingen op aanvraag.

Beknopt overzicht van reeds gehouden lezingen

  • Europa: ideaal zonder droom? over Europopulisme en Vluchtelingenvrees’, Europadag, Utrecht
  • ‘Wint het wantrouwen? Over gele hesjes en verkommerde politieke en sociale deugden’ (7 maart 2019, Doopsgezinde kerk Groningen)
  • ‘Geloven in vrijheid, vrijheid in geloven’ (31 oktober 2018, Remonstrantse kerk Oosterbeek) Klik hier voor de audio van deze lezing
  • ‘De rol van de kerk/gemeente in een postchristelijk tijdperk’, (6 oktober 2018, Dopers Leerhuis in Friesland)

Symposia in het kader van het Visiting Professorship

  • ‘Wijs en Waarachtig’ , ( 9 december 2018, Doopsgezinde Kerk Haarlem) Keynotes: Catherine Chalier, Co-referaten van Chris Doude van Troostwijk), Christa Anbeek en Iris Speckmann.
  • ‘Tragiek en Toewijding’, (5 oktober 2017, Singelkerk Amsterdam) Tijdens dit symposium volgde CDvT  Erik Borgman op als Visiting Professor Vrijzinnige Theologie. Lezingen kunt u hier downloaden.

Chris Doude van Troostwijk (1962) studeerde theologie en film- en theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij was programmamaker bij de IKON (televisie), oprichter van de vrijzinnige website Zinweb, docent Filosofie aan de Theologische Academie van Hogeschool Holland en onderzoeker aan het wijsgerig instituut van de Universiteit van Amsterdam (ASCA). Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder ‘Leven met Albert Schweitzer’. Doude van Troostwijk woont in Schweitzer’s dorp Gunsbach in de Elzas en houdt zich al jaren bezig met de ethische mystiek van zijn illustere dorpsgenoot. Als hoogleraar godsdienstfilosofie heeft zijn hoofdbetrekking aan de Luxembourg School of Religion & Society, waar hij directeur is van het onderzoeksproject Philosophies, théologies et éthiques des finances. Tevens is hij als gastdocent ethiek verbonden aan de Theologische Protestantse Faculteit van de Universiteit van Straatsburg.