Wijzigingen programma 24 januari

Progamma vrijdag 24 januari 

(Wijzigingen in het rood)

10h00 Opening en lezing Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor Vrijzinnige Theologie, Doopsgezind Seminarium (VU) 

10h30 Actualiteit van ‘De Grote stad’ van Jacques Ellul, Frédéric Rognon, hoogleraar godsdienstfilosofie, Straatsburg – Bijdrage in het Frans, vertaling wordt verstrekt

11h00 Discussie

11h45 Jeruzalem vs Babylon: christelijke beelden van de stad, Stefan Paas, hoogleraar Missiologie & Interculturele Theologie, VU

12h30 lunch

Betrokkenheid en samenwerking 

Urbanisatie, individualisering en religieus geworteld burgerschap

13h30 Joodse bronnen voor stedelijk engagement, dr. Rachel Reedijk (VU, Emoena) 

14h00 Hindoeïstische bronnen voor stedelijk engagement, Sharda Nandram, hoogleraar Hindoe spiritualiteit en samenleving, VU 

14h30 Islamitische bronnen voor stedelijk engagement, Dr. Yaser Ellethy, universitair hoofddocent islamitische studies, VU (mogelijk wordt de bijdrage van dhr Ellethy verschoven na de pauze)

15h15 Pauze

Verbeeldingen in conflict

Stedelijk pluralisme en religieuze identiteit

15h30 Wil de ware kosmopoliet nu opstaan? Conflicterende visies op ‘diversiteit’ in discussies over halal restaurants in Rotterdam (Nederlandstalige titel) Dr. Margreet van Es, universitair docent, religiewetenschappen, UU

16h00 De onzichtbare rol van religie: Religie als geleefde realiteit in politiek Hong Kong, dr. Mariske Westendorp, RUG. 

16h30 Tussen erfgoed, kunst en religie: de Oude Kerk in Amsterdam, Elza Kuyk, promovenda religiewetenschappen UU.

17h15 Afsluiting – Chris Doude van Troostwijk, Iris Speckmann

17h30 Borrel