Workshops

Heeft u zich al een poosje geleden opgegeven voor dit symposium?  Het loont om nog eens langs de pagina’s te surfen, voor de laatste informatie. Titels van bijdragen en beschrijvingen van workshops kunnen inmiddels veranderd zijn of aangescherpt….

Bij aankomst kunt u zich voor de workshops inschrijven. Voor sommige workshops is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren (workshop 1)

– Petra Galama

20171104_155214
Petra Galama

 

 In de joodse, chassidische traditie leeft het besef dat de Eeuwige zich op de één of andere manier te kennen geeft in het tijdelijke. Daarom kan God zich kenbaar maken in deze werkelijkheid: de concrete ervaring van, tussen en met mensen is een weg tot God. Maar dat vraagt om het vermogen goed te kijken en te luisteren, zowel naar anderen als naar het eigen hart. In de workshop Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren luisteren deelnemers al lezend de woorden van Martin Buber (1878-1965). Onder begeleiding van Petra Galama reflecteren zij op de vraag hoe God zich kenbaar maakt in de innerlijkheid van de mens en op de weg die ieder van ons gaat.

Dr. Petra Galama (1969) is gepromoveerd op een studie over theologie en mystagogie. Zij is remonstrants predikant, geestelijk verzorger in Amphia, practicum-docent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU) en eigenaar van SpiritWijs (spiritwijs.eu)

 

Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof (workshop 2)

– Emmanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp 

We leven in een geglobaliseerde wereld, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Toch bestaat er nog altijd een grote verscheidenheid aan culturen, geloven, wijsheden, die vaak met elkaar wedijveren. Emmanuel Foucaud- Royer en Emma Hartkamp hebben beide verschillende levensbeschouwelijke wortels: Hij groeide op in een joods Christelijk, zij  in een agnostisch gezin. Beide slaan nu samen de weg van het Jodendom in. Hoe vind je -in gezamenlijkheid- je weg? – Kunnen we het geloof van de ander werkelijk begrijpen, accepteren dat hij of zij zijn of haar eigen waarheid heeft, zonder te vervallen relativisme?

Emmanuel Foucaud-Royer (1977) rondt momenteel zijn promotie af (geschiedenis) aan de Universiteit van Amsterdam en is medewerker van de Luxemburg School of Religion and Society. Emma Hartkamp (1979) werkt als vertaalster bij het Europees Parlement.

 

Chassidische wijsheid en het humanisme van Buber  (workshop 3)

– Theo Witvliet

Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van van het ‘ik’ veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965)

Theo-Witvliet-230x300
Theo Witvliet

In deze workshop laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.

Prof. Dr. Theo Witvliet (1939) is emeritus hoogleraar ‘Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd’ aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar publiceerde hij Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber (Skandalon, Middelburg 2017, tweede druk). Voor meer informatie: www.humanismevanbuber.nl

 

 

Traditie, toekomst en vergeving (workshop 4)

– Judith van der Werf 

Vanuit de joodse en christelijke traditie wordt vergeven vaak gezien als een religieuze plicht. Vergeving opent de toekomst weer. Maar in de praktijk blijkt de weg van vergeven veel weerbarstiger. Kan vergeven altijd, bestaat er ook niet zoiets als onvergeeflijkheid? Gezien de #MeToo-discussie is deze vraag weer hoogst actueel. In de workshop Traditie, toekomst en vergeving onderzoekt Judith van der Werf met deelnemers hoe spiritualiteit kan helpen bij onze positiebepaling ten aanzien van vergeven.

Judith van der Werf (1953) is theoloog en geestelijk begeleider, was werkzaam als IKON-pastor, is nu verbonden als levensbeschouwelijk counselor aan de stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving).

 

Hebben dieren een gelaat? Een workshop over ecologische wijsheid (workshop 5)

– Jan Jorrit Hasselaar 

IMG_9309
Jan Jorrit Hasselaar

Volgens Filosoof Emanuel Levinas begint alle ethiek met de ervaring van het appèl dat uitgaat van het “gelaat van de Ander”. Het gelaat van andere mensen is naakt – en dus kwetsbaar – en alleen al de aanwezigheid ervan roept op om te reageren en in actie te komen. Maar hoe zit dat met dieren, planten, zeeën, toekomstige generaties? Hebben die een “gelaat” dat ons in dezelfde directheid tot verantwoordelijkheid prikkelt? Chalier gelooft dat we de wijsheid van bijbelse en religieuze tradities nodig hebben om onze ecologische verantwoordelijkheid te voeden. In de workshop Hebben dieren een gelaat? brengt Jan Jorrit Hasselaar de vraag naar onze ecologische verantwoordelijkheid in verband met het werk van de opperrabbijn van Groot-Brittannië, Jonathan Sacks (1991-2013). Sacks is een belangrijke gids die ons kan helpen in onze vraag hoe wij temidden van ecologische en economische onzekerheid kunnen leven vanuit  vertrouwen, hoop en liefde. Tijdens de workshop worden verschillende werkvormen gecombineerd, waaronder ook liturgische vormen.

Jan Jorrit Hasselaar (1978) rondt op dit moment zijn proefschrift af, getiteld: A hopeful response toward climate change: Public theology and economics in interaction on radical uncertainty. Hij is werkzaam voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Tevens coördineert hij het interdisciplinaire centrum voor religie en duurzame ontwikkeling (VU).