Open Colleges 2020

Augustinus en de Postmoderne Theologie

Juni 2020

OPENBARE COLLEGES (online)

gegeven door Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor

VRIJZINNIGE THEOLOGIE 

Doopsgezind Seminarium, VU

Jean-François Lyotard (foto:Bracha L. Ettinger)
Jean-François Lyotard (foto:Bracha L. Ettinger)

Voor ieder die zoekt naar theologische en zingevende verdieping goed nieuws: Chris Doude van Troostwijk geeft in juni weer Open Colleges aan de VU. Omdat we op dit moment niet weten hoe lang de Corona-maatregelen worden gehandhaafd, wordt deze reeks online aangeboden (via ZOOM). De Postmoderne Theologie wordt via een intrigerende omweg benaderd, namelijk via een bezinning op de vraag: “wat betekent het belijden van geloof?” Daarbij wordt kerkvader Augustinus (354-430) in dialoog gebracht met de grondlegger van de postmoderne filosofie, Jean-François Lyotard (1924-1998). 

Formaliteiten:

  • Titel van de collegereeks: Postmodern Belijden. Aurelius Augustinus voor Vrijzinnigen.
  • Data: 2, 4 ,9, 16 juni 2020: ochtend – hoorcollege, middag – werkcollege 
  • Studiewijzer: www.vrijzinnigetheologie.com
  • Aanmelden is noodzakelijk: Seminarium@doopsgezind.nl 
  • Om de colleges bij te kunnen wonen, dient u de Zoom software te installeren op uw computer. Voor aanvang van ieder college ontvangt u een link en toegangscode tot de bijeenkomst.
  • NB: Deze colleges staan open voor alle belangstellenden en zijn gratis bij te wonen. De colleges worden gegeven op academisch masterniveau. De reeks is intensief; naast de online colleges wordt van deelnemers verwacht dat zij de opgegeven literatuur lezen. 
  • Studielast: 2,5 ECTS. Bewijs van deelname op aanvraag beschikbaar, en wordt verstrekt op basis van actieve deelname (offline en online).

Studiewijzer met uitgebreide omschrijving van de colleges:studiewijzer open colleges CDvT 2020

Header-foto’s: Ramon Philippo, H. Stenvers, I. Speckmann