Nieuws

Voor in de agenda:

13, 18, 20 juni 2019 verzorgt Chris Doude van Troostwijk colleges  ‘Vrijzinnige en Postmoderne Theologie’ aan het Doopsgezind Seminarium (VU, Amsterdam). Moeilijkheidsgraad: universitair ‘Master’-niveau. 

 

‘Geloven in Spreidstand’

Theologie opnieuw met François Jullien

Open Colleges Vrijzinnige Theologie

 

Wanneer theologisch denken niet meer een reflecteren is op een als vanzelfsprekend aangenomen geloofspraktijk, moeten theologen het snel verdwijnende Christelijke geloven opnieuw, dus quasi van buitenaf, zien binnen te komen. Met één been (nog net) staande in het geloofshuis, maar met het andere ruimschoots daarbuiten, wordt geloven daarmee een bijna acrobatische exercitie. Na een methodologische inleiding over de verhouding tussen moderniteit en postmoderniteit in de theologie, wordt in dit college het denken van de Franse sinoloog, hellenist en filosoof gepresenteerd.

François Jullien

Jullien, die de Chinese cultuur -en denkwijze wilde begrijpen, vroeg zich af: ‘Hoe als westerling een niet-vertrouwd denken binnen te komen? De vraag kan inspireren tot een herformulering en revitalisering van het programma van de vrijzinnige theologie. Daartoe wordt gezamenlijk een speciaal voor dit college in het Nederlands vertaalde tekst van Jullien bestudeerd, waarin hij als niet-gelovige buitenstaander het Evangelie van Johannes nauwlettend leest als een verzameling te denken gevende bronnen. Een methodologische reflectie over dit vrijzinnige “denken in spreidstand” sluit het college af.

De data voor deze reeks zijn 13, 18 en 20 juni (10.00-12.30u en 13.30-15.30u). De academische colleges op masterniveau worden gegeven door Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor Vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium (VU). Voor deelnemers is een bewijs van deelname beschikbaar. Meer informatie op www.vrijzinnigetheologie.com. Opgave bij via: seminarium@ads.nl 

 

Onder ‘activiteiten Chr. Doude van Troostwijk’ vindt u meer nieuws over lezingen etc.

Header-foto’s: H. Stenvers.